CNC obrábění | KOVO Koukola

CNC Control SPY 0.6 | unikátní software pro sledování produktivity strojů

Program-SPY-TECH-0.1-1024x577
SPY-haas

Vzhledem k poměrně rozsáhlému strojovému parku jsme stáli před složitou otázkou, jak sledovat využívání jejich kapacity. Pouze s touto informací lze lépe optimalizovat výrobu, zajistit maximální využití možností strojního vybavení a hlavně nalézt rezervy v používání časového fondu.

Z tohoto důvodu jsme investovali do vývoje nového software, nazvaného CNC Control SPY 0.6, pracujícího na principu sledování změny spotřeby elektrické energie jednotlivých strojů v závislosti na čase. CNC Control SPY 0.6 umožňuje sledovat na přehledných grafech on-line situaci v provozu a lze pomocí něj i vytvářet statistiky využití pracovní doby, vytíženosti stroje, náročnosti výroby toho kterého obrobku a podobně.

Po zavedení software CNC Control SPY 0.6 byla okamžitě odhalena kritická místa ve výrobě a okamžitě byla přijata nápravná opatření. Nový software si na sebe velice rychle vydělal a to nejen samotnou optimalizací výroby, ale o licenci na používání tohoto našeho programu projevily zájem společnosti pohybující se v podobném oboru, jako my.