cs +420 566 535 019 Po - Pá 07:00 - 15:30 Jamská 2361/51, Žďár nad Sázavou
ČSN EN ISO 9001:2016

Dotace

Dotace EU

PublicitaVaV
Publicita-vertical
Publicita-elektromobil
Publicita-horizontal
publicita_horB
Navrh_publicity2
Navrh_publicity1

Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.

Společnost KOVO Koukola, s.r.o. si plně uvědomuje, že efektivní výrobní postupy spolu s kvalifikovaným personálem jsou základem úspěchu v oboru její činnosti. Z tohoto důvodu byl vytvořen koncept celoplošného školícího programu v oblastech specifických a obecných dovedností zaměstnanců v manažerských a výrobních pozicích. Pro realizaci tohoto záměru se společnost rozhodla podat projektovou žádost o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost ve výzvě č. 35. Podaná žádost byla úspěšná a projekt reg. č. CZ.1.04/1.1.02/35.01588 s názvem „Komplexní rozvojový program zaměstnanců společnosti KOVO Koukola, s.r.o.“ byl zahájen 1. 1. 2011 a bude ukončen 31. 12. 2012. Projekt je plně hrazen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. V rámci vzdělávacích aktivit projektu budou vybraní zaměstnanci proškoleni v těchto oblastech:

Specifické dovednosti

  • Třískové obrábění
  • Obsluha strojů
  • Programování CNC strojů
  • Školení metrologie
  • Školení ekonomický software

Obecné dovednosti

  • ICT školení
  • Manažerské dovednosti
  • Osobní rozvoj
  • Lektorské dovednosti
  • Výuka jazyků

Společnost je přesvědčena, že naplněním cílů tohoto projektu dojde nejen ke zvýšení odborných znalostí a k rozšíření klíčových obecných kompetencí jednotlivých zaměstnanců, ale i k nárůstu efektivity celého výrobního procesu.

Bulletin projektu ESF